Profesionálne služby

Maľovanie a čistenie striech, interierov, exterierov
$

Práce na streche

  • Čistenie – od 0.30€
  • Brúsenie – od 0.50€
  • Odmastnenie – od 0.20€
  • Nanášanie náteru (2 vrstvy) – od 2.50€
$

Fasadne práce

  • Čistenie – od 0.30€
  • Penetrácia podkladu – od 0.30€
  • Nanášanie náteru (2 vrstvy) – od 2.10€
$

Interierove nátery

  • Penetrácia podkladu – od 0.30€
  • Nanášanie náteru (2 vrstvy) – od 2.00€
$

Iné maliarske práce

Ceny su uvedené bez DPH na m².

Strechy

Vyžiadanie nezáväznej cenovej ponuky