Presto Pena na lesklé pneumatiky 500ml

5.50
(4.58€ bez DPH )

Na sklade

Dodacia doba od dodania na sklad: do 3 dni
Katalógové číslo: 4048500157189 Kategórie: ,

Popis

Presto pena na lesklé pneumatiky je určená na ľahké čistenie pneumatík. Má dobrý penetračný účinok, spoľahlivo odpudzuje vlhkosť. Dlhodobo čistí a zaisťuje dlhodobú ochranu. Prostriedok je vhodný na údržbové práce v dielni aj v domácnosti.

Pre ľahké čistenie a starostlivosť o pneumatiky vozov jedným jednoduchým krokom. Nastriekajte a nechajte pôsobiť. Vlastnosti výrobku: Dobrý penetračný účinok a spoľahlivé odpudzovanie vlhkosti. Čistí a zaisťuje dlhodobú ochranu. Odolný proti teplote od -50°C do +250°C. Bez silikónu. Oblasti použitia: dá sa použiť na všetky údržbové práce v domácnosti a v dielni.

Pokyny pre bezpečné používanie:

  • uchovávajte mimo dosahu detí
  • nevdychujte aerosoly
  • chráňte pred teplom, teplými povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčiť v blízkosti výrobku.
  • neprepichujte a ani nespaľujte po použití
  • nestriekajte do otvoreného ohňa ani do iného zdroja zapálenia
  • chráňte pred slnečným žiarením. Prípravok nevystavujte teplote vyššej ako 50oC.
  • obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi/ regionálnymi/ národnými/ medzinárodnými predpismi.

Pre zaobchádzanie nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia. Pri aplikácii sprejov Presto je potrebné zabezpečiť potrebné vetranie a odsávanie na pracovisku. Presto pena na lesklé pneumatiky sa má skladovanie na chladnom mieste.

Produkt má bezpečnostný list podľa zákona č. 350/2011 Sb., spracovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Koľko m² potrebujete natrieť ?

Budete potrebovať ...