Vítame Vás.

Na tejto stránke máte možnost z pohodlia domova si prezriet vzorkovníky farieb na stenu a poslať žiadosť na vyhotovenie cenovej ponuky.

V prvom kroku je potrebné vybrať základ do ktorého sa farba bude miešať. (kliknutím na obrázok loga značky)
Následne stačí si vybrať vzorkovník , prezrieť farby , vyplniť formulár a zaslať na vyhodnotenie cenovej ponuky.
Poznámka: Kliknutím na farbu sa kód sám zapíše do kolonky s kódom farby.

Upozornenie: Farba nemusí zodpovedať odtienu ak máte použité farebné filtre na vašom monitore / displeji.
Odporúča sa osobný výber vzorky na predajni.

Kliknutím na názov si zvolte vzorkovník.

RAL / NCS

S 7500-N

S 5000-N

S 2502-R

S 3502-R

S 4502-R

S 0804-R10B

S 0505-R10B

S 5502-R

S 6502-R

S 7502-R

S 0510-R10B

S 8502-R

S 1020-R

S 2020-R

S 0530-R

S 1070-Y90R

S 3560-Y90R

S 3060-Y90R

S 5540-Y90R

S 5040-Y90R

S 0570-Y90R

S 1060-Y90R

S 2060-Y90R

S 4050-Y90R

S 0560-Y90R

S 0520-R

S 1050-Y90R

S 2010-R

S 6030-Y90R

S 0515-R

S 1015-R

S 1515-R

S 3050-Y90R

S 4040-Y90R

S 4030-Y90R

S 2050-Y90R

S 5030-Y90R

S 2040-Y90R

S 3040-Y90R

S 0550-Y90R

S 0510-R

S 3010-R

S 1510-R

S 0540-Y90R

S 3560-Y80R

S 3030-Y90R

S 4020-Y90R

S 5020-Y90R

S 1580-Y80R

S 7020-Y90R

S 2570-Y80R

S 2070-Y80R

S 1085-Y80R

S 6020-Y90R

S 1040-Y90R

S 1030-Y90R

S 2030-Y90R

S 1070-Y80R

S 3020-Y90R

S 4550-Y80R

S 7010-Y90R

S 0585-Y80R

S 1080-Y80R

S 2020-Y90R

S 3060-Y80R

S 8010-Y90R

S 2060-Y80R

S 0530-Y90R

S 5040-Y80R

S 0580-Y80R

S 0560-Y80R

S 3050-Y80R

S 0570-Y80R

S 4040-Y80R

S 1010-R

S 1020-Y90R

S 4050-Y80R

S 0550-Y80R

S 1060-Y80R

S 0520-Y90R

S 3040-Y80R

S 2050-Y80R

S 6020-Y80R

S 6030-Y80R

S 5010-Y90R

S 6010-Y90R

S 4030-Y80R

S 3030-Y80R

S 5030-Y80R

S 0507-R

S 2040-Y80R

S 1050-Y80R

S 2005-R

S 1015-Y90R

S 1040-Y80R

S 0540-Y80R

S 1515-Y90R

S 1030-Y80R

S 1002-R

S 5020-Y80R

S 7020-Y80R

S 4020-Y80R

S 2030-Y80R

S 3010-Y90R

S 0515-Y90R

S 4010-Y90R

S 3020-Y80R

S 0530-Y80R

S 1010-Y90R

S 1510-Y90R

S 2075-Y70R

S 2020-Y80R

S 1502-R

S 2002-R

S 2005-Y90R

S 2010-Y90R

S 3050-Y70R

S 0580-Y70R

S 0560-Y70R

S 2070-Y70R

S 2570-Y70R

S 3560-Y70R

S 0570-Y70R

S 1020-Y80R

S 4030-Y70R

S 0505-R

S 1070-Y70R

S 3060-Y70R

S 1060-Y70R

S 4040-Y70R

S 2060-Y70R

S 4050-Y70R

S 0520-Y80R

S 0502-R

S 8005-Y80R

S 2050-Y70R

S 5030-Y70R

S 0907-Y90R

S 4550-Y70R

S 1515-Y80R

S 0804-Y90R

S 1005-R

S 5040-Y70R

S 2030-Y70R

S 1080-Y70R

S 0510-Y90R

S 0515-Y80R

S 1015-Y80R

S 3030-Y70R

S 1050-Y70R

S 6020-Y70R

S 4020-Y70R

S 5020-Y70R

S 3040-Y70R

S 1040-Y70R

S 0585-Y70R

S 3010-Y80R

S 0540-Y70R

S 6030-Y70R

S 2040-Y70R

S 0550-Y70R

S 7005-Y80R

S 5010-Y70R

S 7010-Y70R

S 7020-Y70R

S 1010-Y80R

S 6010-Y70R

S 1510-Y80R

S 2010-Y80R

S 1505-Y90R

S 5005-Y80R

S 6005-Y80R

S 3020-Y70R

S 2020-Y70R

S 0510-Y80R

S 1030-Y70R

S 0505-Y90R

S 4005-Y80R

S 4010-Y70R

S 8505-Y80R

S 0530-Y70R

S 0520-Y70R

S 1020-Y70R

S 6020-Y60R

S 5040-Y60R

S 1060-Y60R

S 2050-Y60R

S 1005-Y90R

S 2005-Y80R

S 4050-Y60R

S 5020-Y60R

S 4550-Y60R

S 0507-Y80R

S 1515-Y70R

S 3040-Y60R

S 3010-Y70R

S 8010-Y70R

S 1050-Y60R

S 3005-Y80R

S 2060-Y60R

S 4030-Y60R

S 3030-Y60R

S 1015-Y70R

S 2040-Y60R

S 5030-Y60R

S 2070-Y60R

S 3050-Y60R

S 0515-Y70R

S 0550-Y60R

S 4040-Y60R

S 1070-Y60R

S 0540-Y60R

S 1040-Y60R

S 2075-Y60R

S 0560-Y60R

S 0570-Y60R

S 7020-Y60R

S 0505-Y80R

S 3560-Y60R

S 2030-Y60R

S 2010-Y70R

S 2570-Y60R

S 3060-Y60R

S 1030-Y60R

S 1505-Y80R

S 1510-Y70R

S 4020-Y60R

S 6030-Y60R

S 5030-Y50R

S 0580-Y60R

S 3020-Y60R

S 2020-Y60R

S 4550-Y50R

S 0530-Y60R

S 5040-Y50R

S 2005-Y70R

S 3050-Y50R

S 1005-Y80R

S 8005-Y50R

S 5020-Y50R

S 1020-Y60R

S 3040-Y50R

S 4040-Y50R

S 4020-Y50R

S 0520-Y60R

S 0510-Y70R

S 1010-Y70R

S 1515-Y60R

S 4030-Y50R

S 2050-Y50R

S 0515-Y60R

S 2030-Y50R

S 1060-Y50R

S 4050-Y50R

S 3030-Y50R

S 3010-Y60R

S 0907-Y70R

S 1015-Y60R

S 1505-Y70R

S 3020-Y50R

S 1030-Y50R

S 6020-Y50R

S 2060-Y50R

S 7020-Y50R

S 3560-Y50R

S 0585-Y60R

S 0560-Y50R

S 0550-Y50R

S 6030-Y50R

S 6010-Y50R

S 2020-Y50R

S 7010-Y50R

S 1040-Y50R

S 2010-Y60R

S 1050-Y50R

S 8010-Y50R

S 3060-Y50R

S 0570-Y50R

S 2070-Y50R

S 7005-Y50R

S 1510-Y60R

S 2040-Y50R

S 1080-Y60R

S 6020-Y40R

S 0505-Y70R

S 1005-Y70R

S 6005-Y50R

S 1070-Y50R

S 5010-Y50R

S 0540-Y50R

S 1080-Y50R

S 0603-Y80R

S 2570-Y50R

S 1020-Y50R

S 7020-Y40R

S 5005-Y50R

S 1010-Y60R

S 0804-Y70R

S 0510-Y60R

S 4010-Y50R

S 0520-Y50R

S 6030-Y40R

S 4550-Y40R

S 4040-Y40R

S 3050-Y40R

S 4030-Y40R

S 4020-Y40R

S 3010-Y50R

S 3060-Y40R

S 1515-Y50R

S 0580-Y50R

S 3030-Y40R

S 5020-Y40R

S 0530-Y50R

S 2040-Y40R

S 2030-Y40R

S 5040-Y40R

S 3040-Y40R

S 5030-Y40R

S 2070-Y40R

S 1015-Y50R

S 0515-Y50R

S 3020-Y40R

S 2050-Y40R

S 1510-Y50R

S 2010-Y50R

S 1060-Y40R

S 1005-Y60R

S 3005-Y50R

S 4050-Y40R

S 2060-Y40R

S 0507-Y60R

S 0550-Y40R

S 1030-Y40R

S 1040-Y40R

S 1050-Y40R

S 1010-Y50R

S 2005-Y60R

S 4005-Y50R

S 8010-Y30R

S 0585-Y50R

S 0540-Y40R

S 3010-Y40R

S 0570-Y40R

S 1505-Y60R

S 2020-Y40R

S 1070-Y40R

S 0505-Y60R

S 3560-Y40R

S 6010-Y30R

S 1020-Y40R

S 7020-Y30R

S 6020-Y30R

S 5030-Y30R

S 6030-Y30R

S 2570-Y40R

S 0530-Y40R

S 1515-Y40R

S 0510-Y50R

S 4030-Y30R

S 0560-Y40R

S 3050-Y30R

S 1015-Y40R

S 7010-Y30R

S 4040-Y30R

S 0907-Y50R

S 3030-Y30R

S 2010-Y40R

S 3040-Y30R

S 4020-Y30R

S 1080-Y40R

S 3500-N

S 8500-N

S 1505-Y50R

S 0505-Y50R

S 0515-Y40R

S 0520-Y40R

S 5020-Y30R

S 4050-Y30R

S 0585-Y40R

S 5040-Y30R

S 2050-Y30R

S 2040-Y30R

S 7020-Y20R

S 2030-Y30R

S 1510-Y40R

S 5010-Y30R

S 4010-Y30R

S 2060-Y30R

S 1050-Y30R

S 3020-Y30R

S 1040-Y30R

S 1060-Y30R

S 6020-Y20R

S 4550-Y30R

S 3060-Y30R

S 0580-Y40R

S 2070-Y30R

S 1030-Y30R

S 1070-Y30R

S 0603-Y60R

S 7005-Y20R

S 1010-Y40R

S 8505-Y20R

S 0550-Y30R

S 1005-Y50R

S 5030-Y20R

S 1515-Y30R

S 1002-Y50R

S 2002-Y50R

S 2020-Y30R

S 1020-Y30R

S 0540-Y30R

S 0804-Y50R

S 5005-Y20R

S 0560-Y30R

S 3010-Y30R

S 0510-Y40R

S 5020-Y20R

S 6030-Y20R

S 2005-Y40R

S 0570-Y30R

S 0520-Y30R

S 8005-Y20R

S 3560-Y30R

S 0530-Y30R

S 4020-Y20R

S 5040-Y20R

S 1080-Y30R

S 0585-Y30R

S 4030-Y20R

S 7010-Y10R

S 8010-Y10R

S 4040-Y20R

S 1015-Y30R

S 2005-Y50R

S 2040-Y20R

S 0502-Y50R

S 1005-Y40R

S 1505-Y40R

S 2010-Y30R

S 0507-Y40R

S 0515-Y30R

S 3020-Y20R

S 3040-Y20R

S 2570-Y30R

S 1010-Y30R

S 1510-Y30R

S 3030-Y20R

S 2030-Y20R

S 7020-Y10R

S 3050-Y20R

S 1502-Y50R

S 6005-Y20R

S 6010-Y10R

S 4050-Y20R

S 1050-Y20R

S 0505-Y40R

S 6020-Y10R

S 2020-Y20R

S 2050-Y20R

S 1030-Y20R

S 0603-Y40R

S 1505-Y30R

S 4005-Y20R

S 5020-Y10R

S 1060-Y20R

S 3060-Y20R

S 2060-Y20R

S 0580-Y30R

S 1040-Y20R

S 3065-Y20R

S 0510-Y30R

S 4020-Y10R

S 3010-Y20R

S 5030-Y10R

S 0505-Y30R

S 0530-Y20R

S 2005-Y30R

S 3560-Y20R

S 1070-Y20R

S 1020-Y20R

S 4030-Y10R

S 5010-Y10R

S 6030-Y10R

S 0907-Y30R

S 0560-Y20R

S 3020-Y10R

S 3005-Y20R

S 1515-Y20R

S 0550-Y20R

S 2070-Y20R

S 4040-Y10R

S 2010-Y20R

S 0520-Y20R

S 1080-Y20R

S 0540-Y20R

S 0804-Y30R

S 1010-Y20R

S 3030-Y10R

S 4050-Y10R

S 3040-Y10R

S 5040-Y10R

S 4010-Y10R

S 3010-Y10R

S 4055-Y10R

S 1015-Y20R

S 1510-Y20R

S 7020-Y

S 3050-Y10R

S 1005-Y30R

S 1005-Y20R

S 2030-Y10R

S 0515-Y20R

S 2040-Y10R

S 2050-Y10R

S 1000-N

S 0500-N

S 8000-N

S 8502-Y

S 0510-Y20R

S 1030-Y10R

S 6020-Y

S 0570-Y20R

S 0580-Y20R

S 2020-Y10R

S 5020-Y

S 1040-Y10R

S 3060-Y10R

S 0585-Y20R

S 2010-Y10R

S 0530-Y10R

S 1505-Y20R

S 5030-Y

S 1050-Y10R

S 1060-Y10R

S 2060-Y10R

S 2005-Y20R

S 1510-Y10R

S 6030-Y

S 1015-Y10R

S 1020-Y10R

S 0507-Y20R

S 1515-Y10R

S 4020-Y

S 5040-Y

S 4030-Y

S 4040-Y

S 0540-Y10R

S 0603-Y20R

S 0520-Y10R

S 0515-Y10R

S 6020-G90Y

S 3030-Y

S 0560-Y10R

S 2070-Y10R

S 1070-Y10R

S 3010-Y

S 3020-Y

S 2002-Y

S 0505-Y20R

S 1080-Y10R

S 0550-Y10R

S 1010-Y10R

S 0907-Y10R

S 1005-Y10R

S 1505-Y10R

S 2005-Y10R

S 8010-G90Y

S 3040-Y

S 4050-Y

S 4550-Y

S 3050-Y

S 0510-Y10R

S 7020-G90Y

S 2040-Y

S 6030-G90Y

S 2030-Y

S 0300-N

S 2000-N

S 2502-Y

S 0502-Y

S 7502-Y

S 0505-Y10R

S 6010-G90Y

S 7010-G90Y

S 2020-Y

S 3560-Y

S 5020-G90Y

S 5010-G90Y

S 3060-Y

S 1020-Y

S 0580-Y10R

S 0804-Y10R

S 2010-Y

S 0530-Y

S 1515-Y

S 2050-Y

S 3010-G90Y

S 1015-Y

S 2005-Y

S 1010-Y

S 0560-Y

S 4030-G90Y

S 5030-G90Y

S 1510-Y

S 1030-Y

S 1040-Y

S 5502-Y

S 0510-Y

S 0570-Y10R

S 2060-Y

S 1050-Y

S 4020-G90Y

S 5040-G90Y

S 0515-Y

S 0540-Y

S 0520-Y

S 1060-Y

S 0550-Y

S 4040-G90Y

S 3502-Y

S 4502-Y

S 3030-G90Y

S 1080-Y

S 3040-G90Y

S 1070-Y

S 2070-Y

S 3020-G90Y

S 4010-G90Y

S 4050-G90Y

S 0507-Y

S 8005-G80Y

S 3050-G90Y

S 2010-G90Y

S 2040-G90Y

S 0580-Y

S 1010-G90Y

S 1515-G90Y

S 0570-Y

S 0907-G90Y

S 2020-G90Y

S 2030-G90Y

S 1002-Y

S 0505-G90Y

S 1015-G90Y

S 1510-G90Y

S 2050-G90Y

S 0505-Y

S 1005-Y

S 2060-G90Y

S 1020-G90Y

S 0804-G90Y

S 0540-G90Y

S 6502-Y

S 1505-G90Y

S 6005-G80Y

S 7005-G80Y

S 0515-G90Y

S 3060-G90Y

S 2070-G90Y

S 1060-G90Y

S 1030-G90Y

S 0520-G90Y

S 0530-G90Y

S 0550-G90Y

S 1075-G90Y

S 1005-G90Y

S 4040-G80Y

S 0510-G90Y

S 1040-G90Y

S 3030-G80Y

S 1050-G90Y

S 1070-G90Y

S 0560-G90Y

S 3040-G80Y

S 3020-G80Y

S 0570-G90Y

S 2005-G90Y

S 0575-G90Y

S 5040-G80Y

S 2030-G80Y

S 3050-G80Y

S 1502-Y

S 0505-G80Y

S 4050-G80Y

S 8505-G80Y

S 2020-G80Y

S 2040-G80Y

S 3060-G80Y

S 1010-G80Y

S 1020-G80Y

S 3010-G80Y

S 2060-G80Y

S 1515-G80Y

S 2070-G80Y

S 5005-G80Y

S 1015-G80Y

S 0520-G80Y

S 1510-G80Y

S 2010-G80Y

S 2050-G80Y

S 1030-G80Y

S 1060-G80Y

S 0530-G80Y

S 3005-G80Y

S 1050-G80Y

S 1040-G80Y

S 0560-G80Y

S 1005-G80Y

S 0570-G80Y

S 0540-G80Y

S 7010-G70Y

S 0550-G80Y

S 1070-G80Y

S 5040-G70Y

S 1075-G80Y

S 6030-G70Y

S 0515-G80Y

S 0507-G80Y

S 5030-G70Y

S 4050-G70Y

S 6020-G70Y

S 7020-G70Y

S 0510-G80Y

S 3020-G70Y

S 5540-G70Y

S 4040-G70Y

S 4550-G70Y

S 3050-G70Y

S 3060-G70Y

S 3560-G70Y

S 4000-N

S 4500-N

S 5500-N

S 6000-N

S 6500-N

S 2500-N

S 3000-N

S 1500-N

S 7000-N

S 0603-G80Y

S 1505-G80Y

S 2005-G80Y

S 4005-G80Y

S 3010-G70Y

S 5010-G70Y

S 8010-G70Y

S 4020-G70Y

S 5020-G70Y

S 3030-G70Y

S 4030-G70Y

S 2040-G70Y

S 3040-G70Y

S 2060-G70Y

S 2070-G70Y

S 1075-G70Y

S 1040-G70Y

S 1060-G70Y

S 2030-G70Y

S 1070-G70Y

S 0575-G70Y

S 2050-G70Y

S 4550-G60Y

S 0560-G70Y

S 0570-G70Y

S 5540-G60Y

S 1050-G70Y

S 0520-G70Y

S 0530-G70Y

S 1020-G70Y

S 0550-G70Y

S 2020-G70Y

S 1030-G70Y

S 4010-G70Y

S 6010-G70Y

S 5040-G60Y

S 3060-G60Y

S 0510-G70Y

S 4050-G60Y

S 0540-G70Y

S 0505-G60Y

S 0505-G70Y

S 3560-G60Y

S 3065-G60Y

S 3050-G60Y

S 1005-G70Y

S 1010-G70Y

S 2070-G60Y

S 2010-G70Y

S 3020-G60Y

S 1075-G60Y

S 4040-G60Y

S 3040-G60Y

S 0804-G60Y

S 0575-G60Y

S 2020-G60Y

S 2060-G60Y

S 2050-G60Y

S 3030-G60Y

S 0570-G60Y

S 1070-G60Y

S 0560-G60Y

S 2030-G60Y

S 0550-G60Y

S 2040-G60Y

S 0505-G50Y

S 1030-G60Y

S 1040-G60Y

S 1060-G60Y

S 1050-G60Y

S 1020-G60Y

S 0540-G60Y

S 0502-G50Y

S 3010-G60Y

S 1015-G60Y

S 2010-G60Y

S 1515-G60Y

S 0530-G60Y

S 0520-G60Y

S 2005-G70Y

S 0510-G60Y

S 1010-G60Y

S 0907-G60Y

S 0515-G60Y

S 1510-G60Y

S 1075-G50Y

S 3060-G50Y

S 3065-G50Y

S 4050-G50Y

S 1070-G50Y

S 5030-G50Y

S 5540-G50Y

S 3560-G50Y

S 4040-G50Y

S 4550-G50Y

S 3050-G50Y

S 4020-G50Y

S 7020-G50Y

S 2070-G50Y

S 6530-G50Y

S 1005-G50Y

S 0565-G50Y

S 2060-G50Y

S 6030-G50Y

S 6020-G50Y

S 2050-G50Y

S 5040-G50Y

S 1060-G50Y

S 1005-G60Y

S 0510-G50Y

S 3030-G50Y

S 3040-G50Y

S 0560-G50Y

S 0540-G50Y

S 1050-G50Y

S 2040-G50Y

S 4030-G50Y

S 3020-G50Y

S 1030-G50Y

S 1040-G50Y

S 0550-G50Y

S 1010-G50Y

S 5010-G50Y

S 6010-G50Y

S 2010-G50Y

S 1020-G50Y

S 2005-G60Y

S 4005-G50Y

S 7010-G50Y

S 0520-G50Y

S 5020-G50Y

S 2030-G50Y

S 2020-G50Y

S 0530-G50Y

S 5005-G50Y

S 4010-G50Y

S 0505-G40Y

S 1075-G40Y

S 8010-G50Y

S 1002-G50Y

S 1502-G50Y

S 3010-G50Y

S 0510-G40Y

S 1070-G40Y

S 0575-G40Y

S 2005-G50Y

S 3005-G50Y

S 0507-G40Y

S 0520-G40Y

S 2050-G40Y

S 3060-G40Y

S 4040-G40Y

S 0560-G40Y

S 7005-G50Y

S 8005-G50Y

S 1060-G40Y

S 3065-G40Y

S 2070-G40Y

S 0515-G40Y

S 0550-G40Y

S 2060-G40Y

S 0570-G40Y

S 3560-G40Y

S 3050-G40Y

S 1040-G40Y

S 2040-G40Y

S 5540-G40Y

S 2010-G40Y

S 4050-G40Y

S 3030-G40Y

S 4550-G40Y

S 0540-G40Y

S 2020-G40Y

S 1010-G40Y

S 1050-G40Y

S 5040-G40Y

S 1510-G40Y

S 1015-G40Y

S 3040-G40Y

S 0530-G40Y

S 1020-G40Y

S 0603-G40Y

S 1515-G40Y

S 3020-G40Y

S 2030-G40Y

S 1030-G40Y

S 2002-G50Y

S 3010-G40Y

S 1005-G40Y

S 2005-G40Y

S 1080-G30Y

S 0510-G30Y

S 1010-G30Y

S 0505-G30Y

S 1005-G30Y

S 6005-G50Y

S 0580-G30Y

S 0520-G30Y

S 1510-G30Y

S 0560-G30Y

S 0550-G30Y

S 1070-G30Y

S 2070-G30Y

S 0570-G30Y

S 3060-G30Y

S 1060-G30Y

S 2050-G30Y

S 2570-G30Y

S 2075-G30Y

S 0804-G20Y

S 0530-G30Y

S 2060-G30Y

S 2020-G30Y

S 1050-G30Y

S 2030-G30Y

S 3560-G30Y

S 0505-G20Y

S 3020-G30Y

S 3050-G30Y

S 0540-G30Y

S 1020-G30Y

S 1040-G30Y

S 1030-G30Y

S 2010-G30Y

S 5030-G30Y

S 2040-G30Y

S 3030-G30Y

S 3040-G30Y

S 4050-G30Y

S 3010-G30Y

S 4020-G30Y

S 6020-G30Y

S 4550-G30Y

S 4040-G30Y

S 2005-G30Y

S 0510-G20Y

S 4010-G30Y

S 5040-G30Y

S 5540-G30Y

S 7020-G30Y

S 1005-G20Y

S 6010-G30Y

S 5020-G30Y

S 4030-G30Y

S 0907-G20Y

S 6030-G30Y

S 1010-G20Y

S 5010-G30Y

S 7010-G30Y

S 8010-G30Y

S 0515-G20Y

S 1015-G20Y

S 0505-G10Y

S 0520-G20Y

S 1510-G20Y

S 1020-G20Y

S 0560-G20Y

S 1515-G20Y

S 0550-G20Y

S 1040-G20Y

S 1030-G20Y

S 3010-G20Y

S 0530-G20Y

S 2010-G20Y

S 1050-G20Y

S 0575-G20Y

S 0570-G20Y

S 2030-G20Y

S 1060-G20Y

S 0540-G20Y

S 2002-G

S 1002-G

S 3005-G20Y

S 4005-G20Y

S 5005-G20Y

S 0510-G10Y

S 2020-G20Y

S 3020-G20Y

S 1075-G20Y

S 2040-G20Y

S 1070-G20Y

S 2050-G20Y

S 3030-G20Y

S 3040-G20Y

S 1010-G10Y

S 1510-G10Y

S 4040-G20Y

S 2060-G20Y

S 3050-G20Y

S 1005-G10Y

S 2005-G20Y

S 6005-G20Y

S 7005-G20Y

S 2070-G20Y

S 4050-G20Y

S 3060-G20Y

S 5040-G20Y

S 2010-G10Y

S 1020-G10Y

S 5540-G20Y

S 2020-G10Y

S 0520-G10Y

S 4550-G20Y

S 3010-G10Y

S 0530-G10Y

S 1030-G10Y

S 0505-G

S 2005-G10Y

S 3020-G10Y

S 0540-G10Y

S 2570-G20Y

S 0502-G

S 1502-G

S 1005-G

S 8005-G20Y

S 3560-G20Y

S 4010-G10Y

S 5010-G10Y

S 0550-G10Y

S 0507-G

S 4020-G10Y

S 6010-G10Y

S 7010-G10Y

S 3030-G10Y

S 1050-G10Y

S 0510-G

S 8505-G20Y

S 1040-G10Y

S 0560-G10Y

S 2075-G20Y

S 2030-G10Y

S 8010-G10Y

S 2005-G

S 2040-G10Y

S 4030-G10Y

S 0515-G

S 6020-G10Y

S 0565-G10Y

S 3040-G10Y

S 5020-G10Y

S 7020-G10Y

S 1015-G

S 1510-G

S 2010-G

S 1060-G10Y

S 1010-G

S 0520-G

S 5030-G10Y

S 4040-G10Y

S 2502-G

S 5502-G

S 1515-G

S 2050-G10Y

S 3065-G10Y

S 0530-G

S 1020-G

S 3050-G10Y

S 3010-G

S 2020-G

S 3020-G

S 6030-G10Y

S 5040-G10Y

S 1030-G

S 4550-G10Y

S 2030-G

S 6530-G10Y

S 2070-G10Y

S 4050-G10Y

S 3560-G10Y

S 0540-G

S 1510-B90G

S 4020-G

S 5020-G

S 1070-G10Y

S 3060-G10Y

S 1040-G

S 4030-G

S 0510-B90G

S 2060-G10Y

S 3030-G

S 6020-G

S 1010-B90G

S 3040-G

S 5540-G10Y

S 2040-G

S 3560-G

S 1050-G

S 5030-G

S 2565-G

S 4502-G

S 0505-B80G

S 7502-G

S 2010-B90G

S 0520-B90G

S 1020-B90G

S 2050-G

S 4550-G

S 3060-G

S 5540-G

S 0530-B90G

S 4040-G

S 1030-B90G

S 7020-G

S 1565-G

S 3010-B90G

S 2020-B90G

S 4010-B90G

S 3020-B90G

S 4050-G

S 3502-G

S 1005-B80G

S 6502-G

S 2005-B80G

S 8502-G

S 5010-B90G

S 5040-G

S 6030-G

S 2030-B90G

S 2060-G

S 6010-B90G

S 8010-B90G

S 4020-B90G

S 7010-B90G

S 1060-G

S 0507-B80G

S 0907-B80G

S 0515-B80G

S 1015-B80G

S 1040-B90G

S 5020-B90G

S 3030-B90G

S 1510-B80G

S 3050-G

S 4550-B90G

S 1515-B80G

S 2040-B90G

S 1050-B90G

S 3060-B90G

S 4030-B90G

S 3040-B90G

S 3005-B80G

S 8505-B80G

S 6020-B90G

S 4050-B90G

S 2060-B90G

S 5030-B90G

S 7020-B90G

S 5040-B90G

S 6005-B80G

S 0510-B70G

S 1040-B80G

S 1055-B90G

S 5540-B90G

S 0520-B70G

S 1002-B50G

S 2050-B90G

S 3050-B90G

S 4040-B90G

S 5540-B80G

S 1010-B70G

S 0530-B70G

S 2040-B80G

S 4005-B80G

S 7005-B80G

S 2010-B70G

S 6030-B90G

S 5005-B80G

S 4010-B70G

S 8005-B80G

S 1020-B70G

S 3555-B80G

S 1050-B80G

S 4550-B80G

S 4050-B80G

S 3040-B80G

S 3010-B70G

S 1030-B70G

S 3020-B70G

S 2020-B70G

S 5040-B80G

S 4040-B80G

S 2030-B70G

S 2555-B80G

S 6020-B70G

S 2050-B80G

S 5010-B70G

S 6010-B70G

S 4020-B70G

S 0804-B50G

S 0520-B60G

S 3050-B80G

S 7010-B70G

S 8010-B70G

S 5020-B70G

S 1020-B60G

S 3060-B70G

S 1040-B70G

S 3040-B70G

S 3030-B70G

S 4030-B70G

S 3050-B70G

S 0510-B50G

S 2040-B70G

S 4050-B70G

S 0505-B50G

S 2005-B50G

S 6030-B70G

S 2020-B60G

S 2060-B70G

S 7020-B70G

S 5030-B70G

S 5040-B70G

S 0530-B60G

S 1005-B50G

S 1030-B60G

S 2030-B60G

S 3030-B60G

S 1050-B70G

S 4040-B70G

S 2050-B70G

S 1040-B60G

S 3020-B60G

S 2040-B60G

S 1015-B50G

S 0515-B50G

S 5040-B60G

S 3555-B60G

S 1510-B50G

S 2010-B50G

S 0520-B50G

S 8010-B50G

S 2020-B50G

S 3050-B60G

S 1010-B50G

S 1020-B50G

S 3040-B60G

S 1050-B60G

S 2555-B60G

S 0530-B50G

S 4050-B60G

S 2050-B60G

S 4040-B60G

S 1515-B50G

S 1030-B50G

S 6035-B60G

S 3020-B50G

S 2030-B50G

S 6030-B50G

S 2040-B50G

S 1040-B50G

S 3050-B50G

S 2050-B50G

S 1050-B50G

S 1502-B50G

S 0502-B50G

S 2002-B50G

S 3010-B50G

S 4010-B50G

S 5010-B50G

S 6010-B50G

S 7010-B50G

S 4020-B50G

S 5020-B50G

S 6020-B50G

S 3030-B50G

S 4030-B50G

S 5030-B50G

S 7020-B50G

S 5040-B50G

S 4040-B50G

S 3055-B50G

S 4050-B50G

S 3040-B50G

S 4550-B50G

S 5540-B50G

S 2060-B50G

S 6530-B50G

S 0520-B40G

S 2020-B40G

S 3020-B40G

S 0530-B40G

S 1030-B40G

S 2030-B40G

S 1050-B40G

S 0510-B30G

S 2555-B40G

S 2050-B40G

S 3040-B40G

S 1020-B40G

S 1040-B40G

S 2040-B40G

S 4040-B40G

S 3050-B40G

S 5040-B40G

S 4050-B40G

S 3030-B40G

S 1020-B30G

S 4550-B40G

S 5540-B40G

S 0520-B30G

S 4055-B40G

S 3060-B40G

S 0540-B30G

S 2005-B20G

S 0530-B30G

S 1030-B30G

S 1050-B30G

S 1010-B30G

S 2010-B30G

S 8010-B30G

S 2050-B30G

S 2040-B30G

S 4040-B30G

S 3050-B30G

S 5010-B30G

S 3040-B30G

S 1040-B30G

S 2555-B30G

S 2020-B30G

S 1050-B20G

S 6030-B30G

S 2030-B30G

S 0515-B20G

S 4020-B30G

S 4050-B30G

S 4030-B30G

S 5040-B30G

S 3020-B30G

S 6530-B30G

S 0507-B20G

S 0907-B20G

S 4040-B20G

S 3030-B30G

S 3010-B30G

S 2050-B20G

S 1510-B20G

S 4010-B30G

S 5030-B30G

S 6020-B30G

S 5020-B30G

S 3060-B30G

S 7020-B30G

S 1015-B20G

S 1515-B20G

S 3050-B20G

S 0505-B20G

S 1005-B20G

S 4550-B30G

S 6010-B30G

S 7010-B30G

S 5540-B30G

S 2040-B20G

S 3040-B20G

S 1502-B

S 1040-B20G

S 2555-B20G

S 0510-B10G

S 5040-B20G

S 4050-B20G

S 6005-B20G

S 2050-B10G

S 0520-B10G

S 1555-B10G

S 1050-B10G

S 4040-B10G

S 1010-B10G

S 1020-B10G

S 3060-B20G

S 0540-B10G

S 2055-B10G

S 1040-B10G

S 3050-B10G

S 4550-B20G

S 2002-B

S 3005-B20G

S 4005-B20G

S 6030-B10G

S 5540-B20G

S 1030-B10G

S 3040-B10G

S 0530-B10G

S 2020-B10G

S 8005-B20G

S 3030-B10G

S 5040-B10G

S 4030-B10G

S 2030-B10G

S 2040-B10G

S 5005-B20G

S 7005-B20G

S 8505-B20G

S 4050-B10G

S 5030-B10G

S 3020-B10G

S 5020-B10G

S 6020-B10G

S 7020-B10G

S 2010-B10G

S 6010-B10G

S 4020-B10G

S 1060-B

S 1005-B

S 3010-B10G

S 4010-B10G

S 3060-B10G

S 5540-B10G

S 4040-B

S 1050-B

S 0520-B

S 0515-B

S 3050-B

S 2050-B

S 0505-B

S 5045-B10G

S 1010-B

S 7010-B10G

S 8010-B10G

S 0530-B

S 0540-B

S 6030-B

S 0510-B

S 1510-B

S 5010-B10G

S 1020-B

S 1040-B

S 1565-B

S 5040-B

S 0502-B

S 1002-B

S 2502-B

S 3502-B

S 2005-B

S 2060-B

S 3040-B

S 1015-B

S 1030-B

S 4050-B

S 0507-B

S 3010-B

S 2020-B

S 2065-B

S 1515-B

S 2010-B

S 1560-R90B

S 2040-B

S 5030-B

S 2030-B

S 3060-B

S 7502-B

S 4030-B

S 7020-B

S 3020-B

S 5540-B

S 4020-B

S 4055-B

S 2060-R90B

S 3030-B

S 6020-B

S 4550-B

S 8502-B

S 5040-R90B

S 2005-R90B

S 5020-B

S 4050-R90B

S 6030-R90B

S 1020-R90B

S 1010-R90B

S 1015-R90B

S 0530-R90B

S 3050-R90B

S 2065-R90B

S 2050-R90B

S 7020-R90B

S 0515-R90B

S 1050-R90B

S 3060-R90B

S 0520-R90B

S 1005-R90B

S 0510-R90B

S 2010-R90B

S 3010-R90B

S 5502-B

S 6502-B

S 1010-R80B

S 1515-R90B

S 2030-R90B

S 0540-R90B

S 3040-R90B

S 1510-R90B

S 2020-R90B

S 1040-R90B

S 0907-R90B

S 5010-R90B

S 7010-R90B

S 2040-R90B

S 1030-R90B

S 0804-R90B

S 4502-B

S 5540-R90B

S 4040-R90B

S 4030-R90B

S 0505-R80B

S 0505-R90B

S 5020-R90B

S 4010-R90B

S 6010-R90B

S 3005-R80B

S 4550-R90B

S 3030-R90B

S 5030-R90B

S 3020-R90B

S 4050-R80B

S 0510-R80B

S 4020-R90B

S 3560-R90B

S 6020-R90B

S 8010-R90B

S 0515-R80B

S 3060-R80B

S 3065-R90B

S 2565-R80B

S 2005-R80B

S 9000-N

S 0520-R80B

S 1020-R80B

S 1015-R80B

S 1515-R80B

S 1510-R80B

S 0507-R80B

S 5040-R80B

S 4005-R80B

S 6005-R80B

S 3560-R80B

S 0530-R80B

S 1550-R80B

S 2010-R80B

S 1005-R80B

S 0505-R70B

S 7020-R80B

S 2020-R80B

S 1555-R80B

S 1040-R80B

S 2060-R80B

S 3050-R80B

S 4550-R80B

S 3010-R80B

S 0603-R80B

S 3030-R80B

S 1030-R80B

S 6030-R80B

S 2040-R80B

S 4020-R80B

S 4030-R80B

S 3020-R80B

S 2050-R80B

S 2030-R80B

S 5030-R80B

S 5020-R80B

S 7005-R80B

S 8505-R80B

S 3040-R80B

S 4040-R80B

S 5005-R80B

S 6020-R80B

S 8005-R80B

S 1005-R70B

S 0510-R70B

S 1020-R70B

S 2005-R70B

S 2010-R70B

S 3010-R70B

S 0804-R70B

S 6010-R70B

S 8010-R70B

S 4010-R70B

S 5010-R70B

S 0907-R70B

S 1010-R70B

S 1030-R70B

S 0520-R70B

S 0525-R70B

S 3020-R70B

S 7020-R70B

S 2020-R70B

S 4030-R70B

S 2030-R70B

S 4020-R70B

S 1550-R70B

S 2050-R70B

S 1040-R70B

S 3040-R70B

S 6030-R70B

S 5020-R70B

S 3030-R70B

S 2040-R70B

S 1555-R70B

S 4040-R70B

S 5540-R70B

S 5030-R70B

S 6020-R70B

S 7010-R70B

S 5040-R70B

S 3050-R70B

S 1005-R60B

S 2005-R60B

S 4055-R70B

S 3060-R70B

S 4050-R70B

S 4550-R70B

S 2060-R70B

S 0603-R60B

S 1510-R60B

S 0515-R60B

S 1515-R60B

S 3010-R60B

S 2010-R60B

S 0520-R60B

S 0510-R60B

S 0507-R60B

S 1015-R60B

S 1020-R60B

S 0525-R60B

S 1030-R60B

S 5020-R60B

S 0505-R60B

S 2020-R60B

S 4020-R60B

S 6020-R60B

S 3030-R60B

S 1010-R60B

S 3020-R60B

S 2030-R60B

S 5030-R60B

S 6030-R60B

S 4030-R60B

S 7020-R60B

S 2040-R60B

S 1040-R60B

S 4050-R60B

S 2050-R60B

S 3040-R60B

S 3050-R60B

S 2002-R50B

S 4040-R60B

S 5040-R60B

S 3555-R60B

S 3005-R50B

S 5005-R50B

S 1005-R50B

S 2005-R50B

S 4005-R50B

S 6005-R50B

S 7005-R50B

S 8005-R50B

S 7010-R50B

S 4010-R50B

S 0505-R50B

S 1010-R50B

S 3010-R50B

S 5010-R50B

S 8010-R50B

S 2020-R50B

S 0502-R50B

S 1002-R50B

S 1502-R50B

S 0804-R50B

S 0907-R50B

S 2010-R50B

S 5020-R50B

S 0520-R50B

S 1020-R50B

S 0530-R50B

S 3020-R50B

S 1040-R50B

S 6010-R50B

S 4020-R50B

S 3030-R50B

S 2040-R50B

S 1030-R50B

S 2050-R50B

S 2030-R50B

S 4040-R50B

S 7020-R50B

S 3040-R50B

S 4030-R50B

S 5030-R50B

S 3050-R50B

S 0510-R50B

S 6020-R50B

S 6030-R50B

S 5040-R50B

S 3055-R50B

S 4050-R50B

S 2010-R40B

S 3010-R40B

S 0515-R40B

S 1005-R40B

S 2005-R40B

S 1510-R40B

S 1515-R40B

S 2040-R40B

S 2030-R40B

S 0603-R40B

S 5020-R40B

S 6020-R40B

S 4020-R40B

S 3030-R40B

S 4040-R40B

S 1015-R40B

S 2050-R40B

S 1050-R40B

S 1010-R40B

S 0530-R40B

S 1040-R40B

S 3050-R40B

S 3040-R40B

S 5030-R40B

S 7020-R40B

S 6030-R40B

S 3020-R40B

S 4050-R40B

S 4030-R40B

S 0520-R40B

S 2020-R40B

S 2060-R40B

S 8010-R30B

S 1020-R40B

S 5040-R40B

S 3055-R40B

S 1030-R40B

S 0505-R40B

S 0507-R40B

S 0510-R40B

S 2005-R30B

S 7010-R30B

S 7020-R30B

S 3055-R30B

S 4050-R30B

S 6010-R30B

S 1060-R30B

S 3020-R30B

S 2060-R30B

S 3040-R30B

S 5040-R30B

S 4010-R30B

S 5010-R30B

S 8505-R20B

S 1050-R30B

S 3050-R30B

S 0540-R30B

S 1040-R30B

S 6030-R30B

S 5030-R30B

S 2050-R30B

S 4040-R30B

S 6020-R30B

S 5020-R30B

S 2040-R30B

S 2010-R30B

S 4020-R30B

S 4030-R30B

S 0530-R30B

S 0505-R30B

S 1005-R30B

S 3010-R30B

S 2030-R30B

S 3030-R30B

S 2020-R30B

S 2065-R20B

S 1030-R30B

S 0804-R30B

S 1010-R30B

S 0907-R30B

S 1020-R30B

S 3060-R20B

S 5005-R20B

S 0520-R30B

S 7020-R20B

S 0510-R30B

S 5040-R20B

S 6030-R20B

S 1070-R20B

S 4050-R20B

S 2060-R20B

S 1575-R10B

S 3050-R20B

S 2050-R20B

S 6005-R20B

S 7005-R20B

S 8005-R20B

S 6020-R20B

S 4040-R20B

S 1050-R20B

S 1060-R20B

S 2030-R20B

S 3030-R20B

S 4030-R20B

S 5030-R20B

S 5020-R20B

S 4005-R20B

S 2040-R20B

S 3020-R20B

S 2070-R10B

S 3040-R20B

S 0530-R20B

S 1040-R20B

S 3060-R10B

S 2020-R20B

S 1020-R20B

S 4020-R20B

S 0540-R20B

S 1030-R20B

S 3010-R20B

S 1515-R20B

S 0505-R20B

S 2005-R20B

S 0507-R20B

S 2010-R20B

S 0520-R20B

S 0603-R20B

S 1510-R20B

S 4050-R10B

S 0515-R20B

S 1015-R20B

S 7020-R10B

S 1580-R

S 2060-R10B

S 1070-R10B

S 1080-R

S 3005-R20B

S 1010-R20B

S 2570-R

S 5040-R10B

S 1005-R20B

S 6010-R10B

S 3050-R10B

S 1060-R10B

S 8010-R10B

S 6030-R10B

S 2040-R10B

S 4030-R10B

S 3030-R10B

S 3560-R

S 4040-R10B

S 6020-R10B

S 2070-R

S 2030-R10B

S 1050-R10B

S 2050-R10B

S 5030-R10B

S 5010-R10B

S 0550-R10B

S 4020-R10B

S 3040-R10B

S 0510-R20B

S 1040-R10B

S 3020-R10B

S 4010-R10B

S 7010-R10B

S 5020-R10B

S 0540-R10B

S 0530-R10B

S 3060-R

S 1030-R10B

S 1515-R10B

S 2020-R10B

S 1020-R10B

S 1070-R

S 5040-R

S 2005-R10B

S 0515-R10B

S 1510-R10B

S 1085-Y90R

S 1005-R10B

S 2010-R10B

S 1015-R10B

S 0565-R

S 3050-R

S 4050-R

S 1060-R

S 2060-R

S 0560-R

S 6030-R

S 0520-R10B

S 5030-R

S 0907-R10B

S 1080-Y90R

S 2050-R

S 4040-R

S 3040-R

S 3010-R10B

S 3030-R

S 1580-Y90R

S 1010-R10B

S 6020-R

S 0550-R

S 1040-R

S 1050-R

S 2040-R

S 4030-R

S 1030-R

S 7020-R

S 3020-R

S 5020-R

S 4020-R

S 2570-Y90R

S 2030-R

S 2070-Y90R

S 4550-Y90R

S 0580-Y90R

S 0540-R

RAL 1000

RAL 1001

RAL 1002

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1005

RAL 1006

RAL 1007

RAL 1011

RAL 1012

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1016

RAL 1017

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1020

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1024

RAL 1026

RAL 1027

RAL 1028

RAL 1032

RAL 1033

RAL 1034

RAL 1035

RAL 1036

RAL 1037

RAL 2000

RAL 2001

RAL 2002

RAL 2003

RAL 2004

RAL 2005

RAL 2007

RAL 2008

RAL 2009

RAL 2010

RAL 2011

RAL 2012

RAL 2013

RAL 3000

RAL 3001

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3009

RAL 3011

RAL 3012

RAL 3013

RAL 3014

RAL 3015

RAL 3016

RAL 3017

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3022

RAL 3024

RAL 3026

RAL 3027

RAL 3028

RAL 3031

RAL 3032

RAL 3033

RAL 4001

RAL 4002

RAL 4003

RAL 4004

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4007

RAL 4008

RAL 4009

RAL 4010

RAL 4011

RAL 4012

RAL 5000

RAL 5001

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5004

RAL 5005

RAL 5007

RAL 5008

RAL 5009

RAL 5010

RAL 5011

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5019

RAL 5020

RAL 5021

RAL 5022

RAL 5023

RAL 5024

RAL 5025

RAL 5026

RAL 6000

RAL 6001

RAL 6002

RAL 6003

RAL 6004

RAL 6005

RAL 6006

RAL 6007

RAL 6008

RAL 6009

RAL 6010

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6013

RAL 6014

RAL 6015

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6020

RAL 6021

RAL 6022

RAL 6024

RAL 6025

RAL 6026

RAL 6027

RAL 6028

RAL 6029

RAL 6032

RAL 6033

RAL 6034

RAL 6035

RAL 6036

RAL 6037

RAL 6038

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7006

RAL 7008

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7024

RAL 7026

RAL 7030

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 7047

RAL 7048

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 8029

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

RAL 9017

RAL 9018

RAL 9022

RAL 9023

Výber z možnosti Primalex / Dulux
Potrebné zakliknúť z výberu farieb

Primalex plus

Primalex PLUS Báza (predtým IM0) je inovovaný produkt značky Primalex, ktorý predstavuje úplne novú vstupnú triedu tónovania vnútorných maliarskych náterov, pripravený na tónovanie do pastelových odtieňov (báza L) v kolorovacích automatoch Primalex. Ponúka osvedčenú kvalitu za zaujímavú cenu.

Primalex essence

Primalex Essence je nový rad prvotriednych produktov pre vaše interiéry. Ponúkame vám plne umývateľné matné a zároveň vysoko krycie interiérové farby s jednoduchou aplikáciou. Primalex Essence je zárukou dlhodobého dokonalého vzhľadu vašich stien a stropov so zvýšenou odolnosťou aj proti príležitostnému kontaktu s parou a vodou. Exkluzivitu podčiarkuje elegantná farebná paleta odtieňov. Intuitívna a jednoduchá kombinovateľnosť odtieňov a ich doplnkov vám umožní dosiahnuť harmonický súlad vo vašom interiéri. Vyberajte farby citom…

Primalex inspiro

Primalex INSPIRO© Bázu (IM1) možno považovať vďaka dokonale vyváženému zloženiu surovín za unikátny produkt na trhu, ktorý je našimi zákazníkmi najviac osvedčený a medzi interiérovými bázami je najpredávanejší. V kolorovacích automatoch Primalex umožňuje tónovanie v celej šírke a hĺbke farebného spektra a dosiahnutie viac než 20 000 dokonale presných odtieňov, od pastelových až po sýte tóny. Spolu s vynikajúcimi parametrami krycej schopnosti a oteruvzdornosti zaručuje splnenie najvyšších nárokov na estetické a úžitkové vlastnosti maľby v interiéri.

Fasádna farba AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA (predtým FM1) je špeciálna fasádna náterová hmota pripravená na tónovanie do pastelových, stredných a sýtych odtieňov v kolorovacích automatoch Primalex. Poskytuje matné, poveternosti odolné nátery s výbornou krycou schopnosťou a dlhodobou životnosťou. Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.

Balakryl UNI Mat

Vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym použitím určená na nové aj renovačné vrchné nátery kovu, dreva, betónu, omietok a ďalších materiálov v interiéri a exteriéri.

Balakryl UNI Satin

Vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym použitím určená na nové aj renovačné vrchné nátery kovu, dreva, betónu, omietok a ďalších materiálov v interiéri a exteriéri.

Balakryl UNI LESK

Vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym použitím určená na nové aj renovačné vrchné nátery kovu, dreva, betónu, omietok a ďalších materiálov v interiéri a exteriéri.

Dulux diamond satin

Dulux Trade Diamond Satin je plne umývateľná disperzná maliarska farba prémiovej kvality so saténovým povrchom pre nátery stien a stropov v interiéri, ktorej dlhá životnosť je zaručená unikátnou technológiou Diamond Technology. Vyniká výnimočnou odolnosťou proti oteru a vlhkosti v miestach vystavených kondenzácii vody, preto je vhodná najmä do kúpeľní, kuchýň, detských izieb a iných priestorov s vyšším zaťažením.

Dulux Expert Matt

Dulux Expert Matt je akrylátová emulzná farba vysokej kvality pre nátery stien a stropov v interiéri. Je vyrobená z prvotriednych surovín a určená pre tónovací systém novej generácie – Dulux Colour Mixing System. Nový optimalizovaný obsah pigmentov zaručuje vynikajúce krytie, odolnosť voči oteru a dlhodobú životnosť odtieňa, ktorý ste si  zo širokej ponuky vybrali.

Dulux Acryl Matt

Dulux Acryl Matt je akrylátova emulzná farba pre nátery stien a stropov. Je vyrobená z vysoko kvalitných surovín a určená pre tonováci systém novej generácie – Dulux Colour Mixing System. Nový optimalizovaný obsah pigmentu zaručuje veľmi dobré krytie a dlhodobú životnosť odtieňu, ktorý ste si zo širokej ponuky vybrali.

Dulux Exterior Wall Primer

Produkt je vhodný najmä na pevné, hladké, drobivé alebo slabo nasiakavé podklady, ako napr. hladký betón, sadrokartónové dosky, pevné staršie nátery atď. Predovšetkým pre použitie v exteriéri, je však možné ho použiť aj v interiéri.

Dulux High Gloss

 Vhodný na vnútorné aj vonkajšie povrchové úpravy všade tam, kde sa vyžaduje trvanlivý vysoký lesk. Zvlášť vhodný na okná, dvere, kovové konštrukcie a ďalšie povrchy ošetrené základnou farbou. Vďaka tepelnej odolnosti je vhodný aj na telesá radiátorov.

Dulux Rapidry Satin Matt

Vhodný na vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy, obzvlášť vhodný na okná, dvere, kovové konštrukcie a ďalšie povrchy ošetrené základnou farbou.

Universal Vrchný Náter

Vhodný na vnútorné ako aj vonkajšie kovové, alebo drevené povrchy ošetrené základnou farbou.

Dobrá spracovateľnosť / vysoká výdatnosť / vynikajúci vzhľad a výborná priľnavosť k podkladu. Je odolná proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu.

Dulux Vinyl Matt

Farba je vhodná pre použitie na sadrokartón, omietku, betón, umakart, drevotriesku, vinylové expandované tapety a rôzne obkladové dosky.

Vinylová disperzná maliarska farba vyniká svojou dokonalou krycou schopnosťou, aplikačnými vlastnosťami, vysokou umývateľnosťou a odolnosťou voči oteru. Do priestorov veľmi zaťažovaných vodou alebo kondenzáciou vodných pár použite radšej produkt Dulux Diamond Satin.