KONTAKT

Kamenná predajňa – výdajné miesto

FER FARBY  SNV
Zimná 180/45
052 01 Spišská Nová Ves

Tel. Spišská Nová Ves: +421 907 204 757

FER FARBY  LEVOČA (Výdajne miesto E-shop)
Kláštorská 18
054 01 Levoča

Tel. Levoča: +421 907 347 607

E-mail: ferfarby@gmail.com

Patrik Ferenčák

Patrik Ferenčák

Funkcia

Manažér pre obchod a marketing

Maliarske služby

Tel.: +421 948 485 545

Melánia Ferenčaková

Melánia Ferenčaková

Funkcia

Konateľ

Tel.: +421 915 911 070

Kontaktuje Nás

Sídlo a fakturačné údaje

FER Farby, s.r.o.

Slovenská 619/34

053 21 Markušovce

IČO:  47687355

DIČ: 2024048939

IČ DPH: SK2024048939

Bankový účet vedený vo VÚB Banke, a.s., –  IBAN: SK15 0200 0000 0036 6509 3655

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: sro, Vložka č. 35460/V